Xestión

Na Secretaría Xeral da UPA e nas respectivas xefaturas provinciais e local realízanse actividades que son propias na xestión de recursos tanto humanos como materiais, que permiten o correcto funcionamento e a eficaz prestación do servizo por parte dos funcionarios.

A Secretaría Xeral ten unha importante interacción co resto das seccións, xa que a través desta se canaliza e avalía a información que manexa a UPA e, á súa vez, se nutre da información xerada nas seccións para a realización das estatísticas, entre outras cuestións.

Temos neste departamento incardinados a Secretaria Xeral, o Gabinete Tecnico, a xestión dos medios de automoción, de vestiario etc.

Colabore

Poñemos á súa disposición os medios para que poida contactar con nós ou remitirnos calquera consulta.

Redes Sociais

Tamén pode seguir a nosa actividade a través da nosa conta de Facebook